აბიტურიენტთა და მოსწავლეთა საყურადღებოდ !

ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადემია (ქუთაისის ეროვნული უნივერსიტეტი) გთავაზობთ სწავლას როგორც  ლიცენზირებულ  ისე აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

ახალგაზრდებს შეუძლიათ მიიღონ ლიცენზირებული დიპლომი ადგილზე, ქვეყნიდან გაუსვლელად ან საზღვარგარეთის აკრედიტებული დიპლომი (ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტი, კიევის პერსონალის მართვის აკადემია).

ახალგაზრდებს, რომლებსაც სურთ მეცადინეობა სტუდენტურ ჯგუფებში, ჩაუტარდებათ მეცადინეობები კვირაში 5 დღის გამნავლობაში მაღალკვალიფიციურ ინდივიდუალურ პედაგოგებთან  (სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებთან). პედაგოგებთან  სწავლის ღირებულება წლის განმავლობაში,  ყველა ძირითად საგანში არაუმეტეს 150 დოლარის ექვივალენტისა.

გადასახადი კიევის პერსონალის მართვის აკადემიაში (პედაგოგებთან მეცადინეობის გარეშე) შეადგენს 600 დოლარის ექვივალენტს.

გადასახადი ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში (პედაგოგებთან მეცადინეობის გარეშე) შეადგენს 450 დოლარის ექვივალენტს.

გადასახადი ლიცენზირებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (პედაგოგებთან მეცადინეობის გარეშე) შეადგენს 600 ლარს (დასაშვებია თანხის გადახდა ნაწილ-ნაწილ ან ყოველთვიურ რეჟიმში, ყოველთვიურად  50 ლარის შეტანით).

ახალგაზრდებისათვის, რომლებსაც სურთ მუშაობა სახელმწიფო სექტორში, ორგანიზება გაუკეთდება სემესტრულ გასვლებს კიევსა და ერევანში. ერევანში 5 დღიანი გასვლა (ტრანსპორტი და ღამისთევა) ჯდება 50 დოლარამდე.

ახალგაზრდებს შეუძლიათ ისწავლონ  მინიმალური ხარჯებით, ლიცენზირებულ რეჟიმში, გასვლების გარეშე, ბოლოს კი მოახდინონ გადასვლა უკრაინის აკრედიტებულ უნივერსიტეტში.

წარმატებულ სტუდენტებს დაუდგინდებათ შეღავათი 50 % მდე.

ახალგაზრდებს 9 კლასის განათლებით აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ ბაკალავრის კვალიფიკაცია 2024 წლის ბოლოს.

დეტალური ინფორმაცია პარტნიორ უნივერსიტეტებზე იხილეთ ვებგვერდებზე:

www.maup.com.ua    www.shirakastsi.org  

ინფორმაცია საზღვარგარეთ დაუსწრებლად და დასწრებულად მიღებული განათლების  აღიარების საკითხებზე იხილეთ ვებგვერდზე www.eqe.ge

მოგვმართეთ მისამართზე - ქუთაისი, გაპონოვის 11, მობ. 514 01 01 71

უნივერსიტეტში ჩაბარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:  საშუალო განათლების ატესტატი (კოლეჯის დიპლომი), პასპორტი (პირადობის მოწმობა), სამედიცინო ცნობა, 6 ფოტო 3x4.

სტუდენტებს ვთავაზობთ ასევე  მძლავრ კომპიუტერულ ბიბლიოთეკას და უფასო ავტოსკოლას.