მეთორმეტე კლასელთა,  აბიტურიენტთა და კოლეჯის კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ

ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადემიის ბაზაზე გთავაზობთ უფასო მოსამზადებელ განყოფილებას ინფორმატიკაში, რისი დასრულების შემდეგაც, სკოლის ატესტატის აღებისთანავე, აკადემიის შუამდგომლობით, შეგიძლიათ ჩაირიცხოთ საზღვარგარეთის  (უკრაინის, სომხეთის, ჩეხეთის) აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც ადგილზე სწავლით, ისე საზღვარგარეთ გამგზავრებით. ახალგაზრდები მიიღებენ საზღვარგარეთის უნივერსიტეტის სტუდენტის სტატუსს და, პროგრამის დასრულების შემდეგ, მათზე გაიცემა აკრედიტებული უცხოური უნივერსიტეტების დიპლომი.

ტექნოლოგიური აკადემიის პარტნიორ უნივერსიტეტებში სწავლის ღირებულება მინიმალურია საქართველოს მასშტაბით და შეადგენს თვეში 35-50 დოლარის ექვივალენტს ლარში.

კოლეჯის კურსდამთავრებულები მიიღებენ უცხოეთში უმაღლეს განათლებას შემცირებულ ვადებში (კოლეჯში  გავლილი პროგრამის გათვალისწინებით)

ქართულ უნივერსიტეტებში მოხვედრის მსურველებს შეუძლიათ შეღავათიანად მოემზადონ აკადემიის ბაზაზე ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვისაც.  (საგანში მომზადების ღირებულება თვეში საშუალოდ 75 ლარი). ახალგაზრდების მომზადებას ინდივიდუალურ პედაგოგებთან (რეგისტრირებულ რეპეტიტორებთან) ხელმძღვანელობს პროფესორი ა. აფციაური. მეცადინეობები წარიმართება თანამედროვე აუდიტორიებში და კომპიუტერულ კლასებში.

ახალგაზრდების კოლექტიური პერიოდული გასვლები საზღვარგარეთ  საინტერესო შინაარსით ავსებს სტუდენტურ ცხოვრებას. ამდიდრებს მათ ცხოვრებისეული გამოცდილებით.

***

ქუთაისის ტექნოლოგიური აკადემია თანამშრომლობს კიევის პერსონალის მართვის აკადემიასთან (IAPM, უკრაინა), ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტთთან,  პრაღის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან (ჩეხეთი), ბელორუსიის სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, სანტ-კლემენსის უნივერსიტეტის ფილიალთან  ამანში (იორდანია) და სხვა უნივერსიტეტებთან როგორც მეცნიერული კვლევების სფეროში ისე მოსწავლე ახალგაზრდობის ინფორმირების და მოზიდვის საკითხებში.  

 

ჩეხეთში  დასწრებული ფორმით ბაკალავრიატში ან მაგისტრატურაში სწავლის მსურველებს ვთავაზობთ ერთწლიან მოსამზადებელ კურსებს ჩეხეთში. ახალგაზრდამ უნდა გაიაროს საკმაოდ ძვირადღირებული (6000 დოლარის ფარგლებში) ფასიანი მოსამზადებელი განყოფილება ჩეხური ენის შესწავლის მიზნით. მოსამზადებელი კურსების გავლის შემდეგ, ახალგაზრდა აბარებს გამოცდებს და აგრძელებს სწავლას ჩეხეთის სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში უფასოდ. მსურველებს შეუძლიათ წარადგინონ საბუთები საშუამავლო ორგანიზაციაში „პერსონალის მართვის საგანმანათლებლო ცენტრი“ (მის. გაპონოვის 11). თანხის გადახდა მოხდება მთლიანად ან ეტაპობრივად (ხელშეკრულების შესაბამისად) პრაღიდან  ხელშეკრულების ჩამოსვლის შემდეგ.

 

საზღვარგარეთ დაუსწრებელი ფორმით სწავლის  მსურველებს აქვთ გაცილებით ფართო არჩევანი  ზემოთ მითითებულ სასწავლებლებში.

 

ინფორმაცია საზღვარგარეთ დაუსწრებელი ფორმით მიღებული განათლების აღიარების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე www.eqe.ge. კერძოდ, თუკი ახალგაზრდას სურს  იმსახუროს სახელმწიფო სექტორში, იგი ვალდებულია ჰქონდეს საზღვარგარეთ ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც ისწავლიან კიევის პერსონალის მართვის რეგიონთაშორის აკადემიაში (www.maup.com.ua/ru), აღნიშნული უნივერსიტეტი გასცემს დიპლომს იმ შემთხვევაშიც, თუკი ახალგაზრდა არ წავა უკრაინაში. ასეთ შემთხვევაში, მიღებული დიპლომით, იგი შესძლებს მუშაობას მხოლოდ კერძო სექტორში.

ახალგაზრდებს, რომლებიც აპირებენ მუშაობას სახელმწიფო სამსახურში ვურჩევთ, დაეუფლონ უცხო ენას და შეძლებისდაგვარად ხშირად იარონ საზღვარგარეთ.

იმ ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც სწავლობენ ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში, სისტემატური გასვლები ერევანში სავალდებულოა.  ამასთან,  5 დღიანი სასესიო გასვლა ერევანში ჯდება ჯამში 50 დოლარი. შესაბამისად, ის ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლობენ ერევანში, დიდი მონდომებით დადიან ერევანში, სადაც მათ უტარდებათ გამოცდები მშობლიურ ენაზე. ამასთან, ასეთი გასვლები სახალისოა და დიდ შემეცნებით ხასიათსაც ატარებს.

იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც სურთ მიიღონ უკრაინული დიპლომი სახელმწიფო სამსახურში  მოხვედრის მიზნით,  მაგრამ არ შეუძლიათ სისტემატური სიარული უკრაინაში, შეუძლიათ საწყის ეტაპზე ისწავლონ ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში, ბოლოს კი გადავიდნენ უკრაინულ უნივერსიტეტში. ასეთ შემთხვევაში,  მათ მოუწევთ წინასადიპლომოდ ერთი გამგზავრება კიევში.

***

ახალგაზრდებს, რომლებსაც სურთ მოწყობა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში, შეუძლიათ მიმართონ შპს. „პერსონალის მართვის საგანმანათლებლო ცენტრს“, რომელიც წარმოადგენს ერევნის საერთაშორისო უნივერსიტეტის  (რექტორი პროფესორი ვ.  მადოიანი) და კიევის პერსონალის მართვის რეგიონთაშორისი აკადემიის (რექტორი პროფესორი მ. კურკო) საშუამავლო ორგანიზაციას.  აღნიშნული ორგანიზაცია ახდენს კონტინგენტის მოზიდვას, ჩარიცხვას უცხოურ უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა ორგანიზაციული და ფინანსური საკითხების მოგვარებას და  საზღვარგარეთ სტუდენტთა გასვლების ორგანიზებას.

ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა აკრედიტებული უნივერსიტეტი, სომხეთის განათლების სამინისტროს მიერ, უფლებამოსილია აწარმოოს უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრების მომზადება სომხურ, ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე (იხილეთ ვებ-გვერდი www.shirakatsi.org). შესაბამისად, უნივერსიტეტი საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს ისწავლონ ქართულად. ეს აიოლებს სწავლას. ამასთან, აღნიშნულ უნივერსიტეტში დაუსწრებელი ფორმით სწავლის საფასური  შეადგენს თვეში 35 დოლარის ექვივალენტს.

მსურველებს შეუძლიათ,  საწყის ეტაპზე, ჩაირიცხონ აღნიშნულ უნივერსიტეტში, ხოლო, ბოლო ეტაპზე, უცხო ენის შესწავლის შემდეგ, გადავიდნენ  უკრაინის ან ჩეხეთის  უნივერსიტეტებში.

ახალგაზრდებს შეუძლიათ მიიღონ უმაღლესი განათლება ისეთ სპეციალობებში, როგორიცაა ეკონომიკა, ტურიზმის მენეჯმენტი, ფარმაციის მენეჯმენტი, ფარმაცია (მხოლოდ დასწრებული ფორმით), სამართალმცოდნეობა და სხვა (იხილეთ დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტების ვებ-გვერდებზე).

 

***

სწავლის პროცესი.უცხოეთის უნივერსიტეტების მოსწავლე ახალგაზრდებს აქვთ სწავლის რამდენიმე ვარიანტი, რომელსაც ისინი ირჩევენ ნებაყოფლობით. ახალგაზრდებს, სურვილის შემთხვევაში, შეუძლიათ მოემზადონ სხვადასხვა საგნებში, ინდივიდუალურ პედაგოგებთან, პროფესორ ა. აფციაურის ხელმძღვანელობით ან ნებისმიერ პირთან, თავისი შეხედულების მიხედვით. მომზადება სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინებში არ აღემატება  ჯამში თვეში 20 დოლარს. ჯგუფში მოსწავლეთა  მაქსიმალური რაოდენობა 20 კაცი. 

ამასთან ერთად, ახალგაზრდებს შეუძლიათ მოემზადონ დამოუკიდებლად, სახლში, რაშიც დაეხმარებიან შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც, ინტერნეტის მეშვეობით მიაწოდებენ სასწავლო მასალას ქართულ, რუსულ,  ან ინგლისურ ენებზე.

სტუდენტური ჯგუფების გასვლებს  საზღვარგარეთ ორგანიზწებას უწევს პერსონალის მართვის საგანმანათლებლო ცენტრი.

სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ ტექნოლოგიური აკადემიის 100 კომპიუტერისაგან შემდგარი კომპიუტერული ბიბლიოთეკით, სადაც განთავსებულია ლიტერატურა ქართულ ენაზე სხვადასხვა  დისციპლინებში .

 

       ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში ჩაბარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:  

  1. საშუალო განათლების ატესტატი + ნოტარიალურად დამოწმებული ინგლისურად ნათარგმნი საშუალო განათლების ატესტატი (კოლეჯის დიპლომი);
  2. პირადობის მოწმობა (ნოტარიალურად დამოწმებული).
  3. სამედიცინო ცნობა.
  4. დაბადების მოწმობა (ნათარგმნი)
  5. 6 ფოტო 3x4