სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ აკრედიტებულ პროგრამებზე სწავლის მსურველებს ვთავაზობთ სწავლას საზღვარგარეთ (სომხეთი, უკრაინა, პოლონეთი)

ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში (www.shirakatsi.org) სწავლის წლიური გადასახადია 500 დოლარი (თბილისელებისათვის 800 დოლარი). აქედან, 200 დოლარი შესატანია უნივერსიტეტის ანგარიშზე სწავლის დაწყებამდე, დანარჩენის შეტანა შეიძლება 12 თვეზე გადანაწილებით. უკრაინის და პოლონეთის უნივერსიტეტებში სწავლის ქირა გაცილებით მაღალია. ამიტომ, მსურველებს ვურჩევთ, ისწავლონ ჯერ ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში, ზედა კურსებიდან კი გადავიყვანთ ევროპის სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტს აქვს უფლება წარმართოს განათლება ქართულ ენაზე. მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელია საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი ამირან აფციაური. საზღვარგარეთ ჩარიცხულთათვის სასწავლო პროცესი და ცოდნის პერიოდული შეფასება წარიმართება კომბინირებულად (ინტერნეტით და აუდიტორიაში პირდაპირი კონტაქტით), გარდა ზუმისა, ლექციების მოსმენა აუდიტორიებში შესაძლებელია რუსულ და ინგლისურ ენებზე ერევანში და ქართულად ქუთაისში. თბილისის მოქალაქეებისათვის პერიოდული სააუდიტორიო მეცადინეობების ორგანიზება, სტუდენტთა სურვილის შემთხვევაში, მოხდება თბილისის სასწავლო - საკონსულტაციო ცენტრში. საქართველოში სტუდენტთა შუალედური ტესტირებების შედეგები არის ძირითადი საფუძველი სტუდენტთა შეფასებისა. ამასთან, სტუდენტები ვალდებულნი არიან, წელიწადში ორჯერ, 5 სამუშაო დღით, გავიდნენ სასესიოდ ერევანში, სადაც მათთვის ჩატარდება შემაჯამებელი გამოცდები საქართველოდან ჩასული პროფესორების მონაწილეობით, რომლებიც, იმავდროულად, არიან ერევნის უნივერსიტეტის თანამშრომლები. ამასთან ერთად, სტუდენტები ვალდებულნი არიან, თანდათან შეისწავლონ უცხო ენები, სასწავლო პროგრამის შესაბამისად. უნივერსიტეტი სთავაზობს სტუდენტებს სასტუმროს შეღავათიან ფასებში. ერთი გასვლის ხარჯი სომხეთში (გზა და სასტუმრო) ჯამში არ აღემატება 100 დოლარს. სტუდენტებს შეუძლიათ გავიდნენ ერევანში ინდივიდუალურად ან ორგანიზებულად (მიკროავტობუსის დაქირავება) ეპიდემიამდე ასეთი გასვლები, რომლებიც, იმავდროულად, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის გაცნობასაც ისახავს მიზნად, სისტემატურად ეწყობოდა და განახლდება მომავალშიც. ძირითადი სპეციალობებია ეკონომიკა, სამართალი, ტურიზმი, ფარმაციის მენეჯმენტი. სასწავლებელი იცავს ჯარიდან ვაჟებს იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩააბარებენ დასწრებულ სექტორზე, რომელზე სწავლის პირობებიც დამატებით შეგიძლიათ იხილოთ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე(kiec.ge). საბუთების მიღება დაწყებულია. საზღვარგარეთ სწავლის მსურველებმა, 25 სექტემბრამდე, უნდა წარმოადგინონ: 1. საერთაშორისო პასპორტი (საჯარო რეესტრის აპოსტილით დამოწმებული) 2. ატესტატი (საჯარო რეესტრის აპოსტილით დამოწმებული) 3. ნიშნების ფურცელი 4. დაბადების მოწმობა 5. ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთი უნდა იყოს სომხურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიალურად დამოწმებული 6. ფოტოსურათი 6 ცალი--3/4 -ზე. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ზემოთ მითითებულ ვებ-გვერდზე. დაგვიკავშირდით: ტელეფონი: 593 471116, 514 01 01 71, (0431) 24 65 99 gegiaptsiauri@gmail.com სარეგისტრაციოდ შეგიძლიათ მოგვმართოთ მისამართზე: თბილისი - მეტრო დელისთან - პროფკავშირების კულტურის სახლი, სართული მეორე , ოთახი #6-დავით ყიფიანი. ქუთაისი, გაპონოვის #11. მესამე სართული (შესასვლელი ეზოს მხრიდან)