სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ აკრედიტებულ პროგრამებზე სწავლის მსურველებს ვთავაზობთ სწავლას საზღვარგარეთ (სომხეთი, პოლონეთი)

ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში (www.shirakatsi.org) სწავლის წლიური გადასახადია 500 დოლარი (თბილისელებისათვის 800 დოლარი). აქედან, 200 დოლარი შესატანია უნივერსიტეტის ანგარიშზე სწავლის დაწყებამდე, დანარჩენის შეტანა შეიძლება 12 თვეზე გადანაწილებით. პოლონეთში სწავლის ქირა გაცილებით მაღალია. ამიტომ, მსურველებს ვურჩევთ, ისწავლონ ჯერ ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტში, ზედა კურსებიდან კი გადავიყვანთ ევროპის სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. ერევნის საერთაშორისო ურთიერთობათა უნივერსიტეტს აქვს უფლება წარმართოს განათლება ქართულ ენაზე. მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელია საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი ამირან აფციაური. საზღვარგარეთ ჩარიცხულთათვის სასწავლო პროცესი და ცოდნის პერიოდული შეფასება წარიმართება კომბინირებულად (ინტერნეტით და აუდიტორიაში პირდაპირი კონტაქტით), გარდა ზუმისა, ლექციების მოსმენა აუდიტორიებში შესაძლებელია რუსულ და ინგლისურ ენებზე ერევანში და ქართულად ქუთაისში. თბილისის მოქალაქეებისათვის პერიოდული სააუდიტორიო მეცადინეობების ორგანიზება, სტუდენტთა სურვილის შემთხვევაში, მოხდება თბილისის სასწავლო - საკონსულტაციო ცენტრში. საქართველოში სტუდენტთა შუალედური ტესტირებების შედეგები არის ძირითადი საფუძველი სტუდენტთა შეფასებისა. ამასთან, სტუდენტები ვალდებულნი არიან, წელიწადში ორჯერ(ან ერთჯერ მაინც), 5 სამუშაო დღით, გავიდნენ სასესიოდ ერევანში, სადაც მათთვის ჩატარდება შემაჯამებელი გამოცდები საქართველოდან ჩასული პროფესორების მონაწილეობით, რომლებიც, იმავდროულად, არიან ერევნის უნივერსიტეტის თანამშრომლები. ამასთან ერთად, სტუდენტები ვალდებულნი არიან, თანდათან შეისწავლონ უცხო ენები, სასწავლო პროგრამის შესაბამისად. უნივერსიტეტი სთავაზობს სტუდენტებს სასტუმროს შეღავათიან ფასებში. ერთი გასვლის ხარჯი სომხეთში (გზა და სასტუმრო) ჯამში არ აღემატება 100 დოლარს. სტუდენტებს შეუძლიათ გავიდნენ ერევანში ინდივიდუალურად ან ორგანიზებულად (მიკროავტობუსის დაქირავება) ეპიდემიამდე ასეთი გასვლები, რომლებიც, იმავდროულად, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის გაცნობასაც ისახავს მიზნად, სისტემატურად ეწყობოდა და განახლდება მომავალშიც. ძირითადი სპეციალობებია ეკონომიკა, სამართალი, ტურიზმი, ფარმაციის მენეჯმენტი. სასწავლებელი იცავს ჯარიდან ვაჟებს. საბუთების მიღება დაწყებულია. მსურველებმა, 25 სექტემბრამდე, უნდა წარმოადგინონ:
  1. საერთაშორისო პასპორტი
  2. ატესტატი (საჯარო რეესტრის აპოსტილით დამოწმებული)
  3. ნიშნების ფურცელი
  4. დაბადების მოწმობა
  5. ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100
  6. ფოტოსურათი 6 ცალი 3/4 -ზე
ჩამოთვლილი საბუთები, გარდა ჯანმრთელობის ცნობისა, უნდა იყოს სომხურ ენაზე ნათარგმნი და ნოტარიალურად დამოწმებული. საბუთებთან ერთად უნდა გვაცნობოთ ელფოსტა და მობილურის ნომერი. დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტზე იხილეთ ზემოთ მითითებულ ვებ-გვერდზე. დაგვიკავშირდით: ტელეფონი: 593 14 89 57, 593 47 11 16, (0431) 24 65 99 gegiaptsiauri@gmail.com სარეგისტრაციოდ შეგიძლიათ მოგვმართოთ მისამართზე: თბილისი - მეტრო დელისთან - პროფკავშირების კულტურის სახლი, სართული მეორე , ოთახი #6-დავით ყიფიანი. ქუთაისი, გაპონოვის #11. მესამე სართული (შესასვლელი ეზოს მხრიდან) საბუთების სათარგმნად დარეკეთ თბილისში (593 32 77 43) ან დროულად წარმოადგინეთ საბუთები მითითებულ მისამართებზე, რათა საბუთები ოპერატიულად გადაეგზავნოს თარჯიმანს და ნოტარიუსს.